LÅNGSIKTIGHET, UTVECKLING & ENGAGEMANG


Dessa tre ledord är kärnan i vår verksamhet. Blue Wall Construction AB startades med drivkraften att vara annorlunda och tillföra något nytt bland byggföretagen i Jönköping. Vi funderar därför ofta på ”Vad tillför vi som är extra? Hur gör vi för att vara nytänkare inom byggbranschen?” Detta är fortfarande viktiga frågor för oss som vi ska vårda och utveckla vidare.Vi skall vara det mest attraktiva företaget att göra affärer med och att vara anställd i.


VISION

BYGGSERVICE

Vår byggserviceverksamhet har sitt fokus på mindre ny- och ombyggnationer, fastighetsservice och underhåll. Från mindre reparationsarbeten till större mer kompletta jobb.

Vi värnar starkt om den goda relationen till kund och är angelägna om att vara flexibla med såväl lösningar som inställelsetider. Det handlar ofta om kontinuerliga samarbeten som bygger på goda och långa relationer där vi har god vetskap om fastigheter där vi både har hand om löpande renoveringar och mer omedelbara uppdrag.

Vi är måna om att kunden får service av hög kvalitet och vårt självklara mål är att överträffa våra kunders förväntningar.

ENTREPRENAD

Vår entreprenadverksamhet utgörs av nybyggnation och ombyggnationer i Jönköpingsregionen.

Entreprenad utgör idag den största delen av Blue Wall Construction ABs verksamhet där våra kunder vänder sig till oss för en komplett lösning till färdigt projekt.

Vi arbetar med väl utvalda underleverantörer för att säkra kvalitet och servicegrad. Vi är även angelägna om att tänka nytt och vara en av de ledande aktörerna för gynnsam utveckling och tillväxt i byggbranschen.
De uppdrag entreprenadverksamheten utför varierar från exempelvis nybyggnation av hyresfastigheter, kontor och lager till andra mer kvalificerade specialjobb.