LÅNGSIKTIGHET, UTVECKLING & ENGAGEMANG


Dessa tre ledord är kärnan i vår verksamhet. Blue Wall Construction AB startades med drivkraften att vara annorlunda och tillföra något nytt bland byggföretagen i Jönköping. Vi funderar därför ofta på ”Vad tillför vi som är extra? Hur gör vi för att vara nytänkare inom byggbranschen?” Detta är fortfarande viktiga frågor för oss som vi ska vårda och utveckla vidare.Vi skall vara det mest attraktiva företaget att göra affärer med och att vara anställd i.


VISION

PROJEKTUTVECKLING

Inom Projektutveckling är vi med under hela resan från idé till färdiga fastigheter.

Detta innebär att vi i en styrd, kreativ process får fram bästa tänkbara slutprodukt. Vi ansvarar själva för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess och byggnation till färdigställande. Våra utvecklingsprojekt uppförs av vår egen personal för att vi på så vis kan ta ett helhetsansvar från start och hela vägen till garantitidens utgång.

Vi hjälper våra kunder från tidigt idéskede fram till genomförande med ledning och samordning. Genom att vara med i det tidiga skedet, skaffa ett helhetsgrepp på projektet och identifiera alla möjligheter och risker i samarbete med våra beställare tror vi på ett vinnande koncept. På så vis belyser vi möjligheterna tillsammans och minskar därmed riskerna och effektiviserar det fortsatta arbetet i projektet.

Har du mark? Hör gärna av dig!
Vi söker alltid tomt- eller fastighetsmark i bra lägen som lämpar sig till flerbostadshus eller kommersiella byggnader.
Ta kontakt med Mattias Carlsson; tfn 0704 – 22 42 16, mattias.carlsson@bluewall.se

ENTREPRENAD

Vår entreprenadverksamhet utgörs av nybyggnation och ombyggnationer i Jönköpingsregionen.

Entreprenad utgör idag den största delen av Blue Wall Construction ABs verksamhet där våra kunder vänder sig till oss för en komplett lösning till färdigt projekt.

Vi arbetar med väl utvalda underleverantörer för att säkra kvalitet och servicegrad. Vi är även angelägna om att tänka nytt och vara en av de ledande aktörerna för gynnsam utveckling och tillväxt i byggbranschen.
De uppdrag entreprenadverksamheten utför varierar från exempelvis nybyggnation av hyresfastigheter, kontor och lager till andra mer kvalificerade specialjobb.

BYGGSERVICE

Vår byggserviceverksamhet har sitt fokus på mindre ny- och ombyggnationer, fastighetsservice och underhåll. Från mindre reparationsarbeten till större mer kompletta jobb.

Vi värnar starkt om den goda relationen till kund och är angelägna om att vara flexibla med såväl lösningar som inställelsetider. Det handlar ofta om kontinuerliga samarbeten som bygger på goda och långa relationer där vi har god vetskap om fastigheter där vi både har hand om löpande renoveringar och mer omedelbara uppdrag.

Vi är måna om att kunden får service av hög kvalitet och vårt självklara mål är att överträffa våra kunders förväntningar.