LÅNGSIKTIGHET, UTVECKLING & ENGAGEMANG


Dessa tre ledord är kärnan i vår verksamhet.

Vår avsikt är att bedriva en verksamhet som består.
Kvalitet och kompetens ska säkerställa en varaktig och samtidigt utvecklande
relation till våra kunder. Utveckling handlar därför om förnyelse av kunskap
och skicklighet inom företaget. Med insikter och erfarenhetsutbyte
formas nya möjligheter att utveckla nuvarande kompetenser.Vi skall vara det mest attraktiva företaget att göra affärer med och att vara anställd i.


VISION

BYGGSERVICE

Vår byggserviceverksamhet har sitt fokus på mindre ny- och ombyggnationer, fastighetsservice och underhåll. Från mindre reparationsarbeten till större mer kompletta jobb.

Vi värnar starkt om den goda relationen till kund och är angelägna om att vara flexibla med såväl lösningar som inställelsetider. Det handlar ofta om kontinuerliga samarbeten som bygger på goda och långa relationer där vi har god vetskap om fastigheter där vi både har hand om löpande renoveringar och mer omedelbara uppdrag.

Vi är måna om att kunden får service av hög kvalitet och vårt självklara mål är att överträffa våra kunders förväntningar.

ENTREPRENAD

Vår entreprenadverksamhet utgörs av nybyggnation och ombyggnationer i Jönköpingsregionen.

Entreprenad utgör idag den största delen av Blue Wall Construction ABs verksamhet där våra kunder vänder sig till oss för en komplett lösning till färdigt projekt.

Vi arbetar med väl utvalda underleverantörer för att säkra kvalitet och servicegrad. Vi är även angelägna om att tänka nytt och vara en av de ledande aktörerna för gynnsam utveckling och tillväxt i byggbranschen.
De uppdrag entreprenadverksamheten utför varierar från exempelvis nybyggnation av hyresfastigheter, kontor och lager till andra mer kvalificerade specialjobb.