OM OSS


Blue Wall Construction AB startades i Jönköping 2005 och är nu ett väletablerat företag.
Sedan 2017 finns vi även i Borås. Tillsammans är vi runt 100 medarbetare.

Till oss vänder du dig för en komplett lösning, från konceptfas till färdigt projekt. Med god planering, höga kvalitetskrav och effektiv upphandling levererar vi med stort engagemang tjänster inom entreprenad och byggservice.

Vi på Blue Wall värdesätter goda relationer som består över tid och är angelägna om att vara flexibla med såväl lösningar som inställelsetider. Vårt mål är att ge våra kunder högsta möjliga kvalitet och servicegrad samt maximalt utfall i sin investering. Vi har mångårig erfarenhet av samtliga delar i projektprocessen och har en väl utvecklad systematisering av produktionsfaserna. I och med detta kan du känna dig helt trygg under alla steg i projektet.

Vårt självklara mål är att uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar!

 

 

Det som gör oss unika är vår personal. Deras kompetens och engagemang är grunden i företaget och det är de som gör skillnad. Det beror bland annat på att många av oss har lång erfarenhet från andra företag i byggbranschen men också från helt andra branscher.

Vi tror mycket på att skapa lag och samla personer med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund för att på så sätt skapa kompletta lag. Det som sedan håller ihop vårt lag är våra gemensamma värderingar som är kärnan i vår verksamhet;

LÅNGSIKTIGHET, UTVECKLING & ENGAGEMANG.