OM OSS

Blue Wall Construction AB startades 2005 och är nu ett väletablerat företag.
Vårt mål är att ge våra kunder högsta möjliga kvalitet och servicegrad samt maximalt utfall i sin investering.

Våra kunder vänder sig till oss för en komplett lösning från konceptfas till färdigt projekt. Vi backas upp av samarbetspartners inom en
mångfacetterad sektor inom byggnation. Vårt självklara mål är att uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar.

Blue Wall Construction AB erbjuder tjänster inom entreprenad och byggservice. Ett lyckat projekt utmärker sig genom god planering,
höga kvalitetskrav, stort engagemang, effektiv upphandling och en samordnad produktion. Vi har mångårig erfarenhet av samtliga delar
i projektprocessen och har en väl utvecklad systematisering av produktionsfaserna.

Blue Wall Construction AB startades med drivkraften att vara annorlunda och tillföra något nytt bland byggföretagen i Jönköping. Vi funderar därför ofta på ”Vad tillför vi som är extra? Hur gör vi för att vara nytänkare inom byggbranschen?” Detta är fortfarande viktiga frågor för oss som jag vill vårda och utveckla vidare.


Mycket kunskap finns samlad hos oss trots bolagets unga ålder. Det beror såklart på att många av oss har lång erfarenhet från andra företag i byggbranschen men också från helt andra branscher. Personligen tror jag mycket på att skapa lag och samla personer med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund för att på så sätt skapa kompletta lag.
Det som sedan håller ihop vårt lag är våra gemensamma värderingar som är kärnan i vår verksamhet;
Långsiktighet, utveckling och engagemang.